Välkommen till Last Planet

Enkel och effektiv
klimatuppföljning
för mindre företag.

Scroll Down

Om Last Planet

Last Planet är en tjänst som effektivt hjälper ert företag att göra klimatbokslut. Tjänsten passar utmärkt för mindre företag som idag inte är insatta i klimatuppföljning. Inga specialkunskaper krävs.

Minskade utsläpp

Statistiken visar vad som orsakar störst utsläpp och vägleder till förbättringsinsatser. När utsläppen blir synliga kan man göra en koldioxidbudget med målet att minska utsläppen.

Effektivt

Last Planet räknar automatiskt fram koldioxidutsläpp baserat företagets alla inköp.

Enkelt

Genom enkel överföring av standardiserade data direkt från företagets bokföringssystem blir det mycket enkelt att komma igång med en minimal arbetsinsats.

Heltäckande statistik

Beräkningsunderlaget för koldioxidutsläpp blir heltäckande då alla företagets inköp finns med från bokföringen. Inga utsläpp missas.

Standard

Koldioxidutsläpp från inköp räknas fram med utsläppsfaktorer från SCB. Statistiken presenteras enligt GHG-protokollet som är en internationell standard för klimatredovisning.

Intressant

Fokus kan direkt läggas på att analysera statistik och ta fram åtgärder för att minska utsläppen.

Bättre ekonomi

Analyser visar att det ekonomiska resultatet blir bättre då man går mot en mer miljövänlig verksamhet.

Framtidssäkrat företag

Redan idag värderas leverantörer utifrån hur mycket utsläpp de orsakar. Minskade utsläpp framtidssäkrar ert företag och ger större attraktionskraft.

Starkare varumärke

Framöver blir det allt viktigare för företag att profilera sig som miljövänligt med låga utsläpp. Med klimatredovisning blir ert företag starkare!

Last Planet är integrerat mot Visma eEkonomi. Logga in på ditt Visma och överför data till Last Planet automatiskt.

Last Planet är integrerat mot Fortnox. Logga in på ditt Fortnox och överför data till Last Planet automatiskt.

Last Planet läser in data från standardfilen SIE enligt Filformatspecifikation SIE 1-4.

Hur tjänsten fungerar?

Importera leverantörer

Börja med att överföra leverantörer till Last Planet. Logga in på Visma eller Fortnox och kopiera leverantörer. Alternativt importera leverantörer exporterade till fil från Visma eller Fortnox. Uppdatera alla leverantörer med SNI-koder.

Importera verifikationer

Importera verifikationer från räkenskapsår bakåt i tiden. Tidigast 2017. Logga in på Visma eller Fortnox och kopiera verifikationer. Alternativt importera SIE-filer exporterade från Visma eller Fortnox.

Automatisk beräkning av utsläpp

Med bara en knapptryckning skapas utsläppsstatistik enligt GHG-protokollet. Koldioxidutsläpp beräknas med utsläppsfaktorer från SCB per SNI-kod. På mycket kort tid får ni fram intressant statistik!

Förbättra statistik efter behov

Statistiken beräknat från inköp är en bra början för att sedan förbättra statistiken. Med lite manuellt arbeta kan ni förfina och förbättra följande statistik:

  • Bränsleförbrukning
  • Energiförbrukning
  • Affärsresor
  • Frakt
  • Leasing
  • Kapitalvaror
  • Anställda

Visualisering av statistik

Statistiken visar vad som orsakar störst utsläpp och vägleder till förbättringsinsatser. Med statistiken kan ni ta beslut på förbättringsåtgärder för att minska utsläppen.

Uppföljning mot utsläppsbudget

När utsläppen blir synliga kan man göra en koldioxidbudget med målet att minska utsläppen. Förbättringar följs kontinuerligt upp mot budget i Last Planet.

Våran prismodell

Betatestare sökes

0 kr

Per Månad

  • 1 år Gratis användning av Last Planet
  • Ge feedback till Last Planet
Kom igång

Om oss

Author image
Anders Börde
Grundare av Moblrn - Mobiliserat lärande, erfarenhet av startups, SaaS-plattformar och B2B-försäljning
Author image
Mikael Broms
Grundare och utvecklare av Last Planet

Kom igång på direkten

Vi ger gratis support att komma igång.
Kontakta Mikael Broms på 0708-647799
eller maila till mikael snabel-a bromsit.se

Skapa en konto och registrera ert företag...