Enkel och effektiv klimatuppföljning

Vi gör klimatarbetet roligare

Tjänsten passar utmärkt för mindre företag som inte idag är insatta i klimatuppföljning. Inga specialkunskaper krävs.

Genom enkel överföring av standardiserade data från företagets bokföringssystem blir det mycket enkelt att komma igång med en minimal arbetsinsats.

Beräkningsunderlaget för koldioxidutsläpp blir heltäckande då alla företagets inköp finns med från bokföringen. Inga utsläpp missas.

Last Planet räknar automatiskt fram koldioxidutsläpp baserat på utsläppsfaktorer hämtade från SCB.

Fokus kan direkt läggas på att analysera statistik och ta fram åtgärder för att minska utsläppen.

Effekter av klimatarbete på ert företag

Minskade utsläpp
enligt parisavtalet

Bättre ekonomi i företaget

Starkare varumärke med miljöprofil

Framtidssäkrat företag

Utsläpp orsakat av företag

För att vi ska ta oss in i Donut-ekonomin behöver vi undvika de röda rutorna i bilden. Läs om Donut ekonomi nedan!

Donut ekonomi

Med Last Planet hoppas vi på att kunna bidra till att företag kan ta sig in i Donut-ekonomin och därigenom nå det övergripande målet:

Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om Donut-ekonomin

Globala målen

Med Last Planet hoppas vi på att kunna bidra till mål 12 hållbar konsumtion och produktion inom de Globala målen uppnås och därigenom det övergripande målet:

Att lösa klimatkrisen.

Läs mer om Mål 12